หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม
ข่าวและกิจกรรม
9 ธ.ค. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยยึดหลักการคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเชิญแขกเข้าร่วมงานแบบจำกัด จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของอินเดียใต้ รวมถึงคณะทูต ตปท. ในอินเดียใต้ องค์การระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และชุมชนไทยในเมืองเจนไน ณ โรงแรม ITC Grand Chola โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 150 คน

อ่านเพิ่ม
view 10 | 69
Page
of 7