หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม
ข่าวและกิจกรรม
22 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2564 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาการท่องเที่ยวและ Product Presentation จัดโดย ททท. สำนักงานเมืองมุมไบ ณ โรงแรม Lemon Tree Premier เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ

สำนักงานเมืองมุมไบ ณ โรงแรม Lemon Tree Premier เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการล่าสุดของประเทศไทยกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวในเมืองบังคาลอร์และเมืองใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวอินเดีย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวเกี่ยวกับมาตรการการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในหมู่นักท่องเที่ยวอินเดีย

อ่านเพิ่ม
22 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jagadish Shettar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ และกิจการสาธารณะแห่งรัฐกรณาฏกะ ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jagadish Shettar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ และกิจการสาธารณะแห่งรัฐกรณาฏกะ ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับรัฐกรณาฏกะ อินเดีย

อ่านเพิ่ม
view 10 | 46
Page
of 5