การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2567 กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนไทย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการร้องเพลงสดุดีจอมราชา รวมถึงลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ 

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้มอบเงินสนับสนุนองค์กร Immaculate Heart Of Mary Social Service Society ซึ่งเป็นองค์การไม่หวังผลกำไร ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า เด็กและสตรีที่พิการทางสมอง ตลอดจนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางกายและใจ ความยากจน โดยทางองค์กรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้บุคคลกลุ่มดังกล่าว สามารถคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ