หน้าแรก เกี่ยวกับเราสถานกงสุล ทำเนียบข้าราชการ
ทำเนียบข้าราชการ
สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน
Royal Thai Consulate-General, Chennai

กงสุลใหญ่
Consul-General

นาย นิธิรุจน์ โผนประเสริฐ

MR. NITIROOGE PHONEPRASERT

รองกงสุลใหญ่
Deputy Consul-General 

นางสาว ลลนา จิตต์ศรัทธานันท์

MISS. LALANA JITSATTANANE


Consular Section

กงสุล
Consul

นาย ปิ่นพงศ์ เชาวชตา

MR. PINPONG CHAUVACHATA


Economic and Political Section

กงสุล
Consul

นาย มงคล ศิวารักษ์

MR. MONGKOL SIWALUK

 

Administrative and Accounting Section

รองกงสุล
Vice-Consul

นางณัฐภัชศร สีมาวงค์

MRS.NATPATSORN SIMAWONG


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน
Thai Trade Center, Commercial Section, Royal Thai Consulate General, Chennai

ผู้อำนวยการ
Director 

นาง หทัยชนก สีวะรา

MRS. HATAICHANOK SIVARA

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Deputy Director

น.ส.กัญญาวัลย์ สืบสิงห์

MISS. KANYAWAN SUEBSING