หน้าแรก เกี่ยวกับเราสถานกงสุล ทำเนียบข้าราชการ
ทำเนียบข้าราชการ
สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน
Royal Thai Consulate-General, Chennai

กงสุลใหญ่
Consul-General 

นาย รชา อารีพรรค

Mr. RACHA ARIBARG

รองกงสุลใหญ่
Deputy Consul-General 

นาง พรพรรณ จันทร์กระจ่าง

MRS. PORNPAN JANKRAJANG


Consular Section

กงสุล
Consul

นาย ภาณุธัช รัศมิทัต

MR. PANUTAJ RASMIDATTA


Economic and Political Section

กงสุล
Consul

นาย ปิ่นพงศ์ เชาวชตา

MR. PINPONG CHAUVACHATA

 

Administrative and Accounting Section

รองกงสุล
Vice-Consul

นางณัฐภัชศร สีมาวงค์

MRS.NATPATSORN SIMAWONG


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน
Thai Trade Center, Commercial Section, Royal Thai Consulate General, Chennai

ผู้อำนวยการ
Director 

นาย เฉก จีนาพันธ์

MR. CHEK JEENAPHAN

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Deputy Director

น.ส. ศัศภัสช์ ชื่นฤาดี

MISS. SATSAPHAT CHUENREUDEE