หน้าแรก เกี่ยวกับเราสถานกงสุล ทำเนียบข้าราชการ
ทำเนียบข้าราชการ
สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน
Royal Thai Consulate-General, Chennai

กงสุลใหญ่
Consul-General

นาย นิธิรุจน์ โผนประเสริฐ

MR. NITIROOGE PHONEPRASERT

รองกงสุลใหญ่
Deputy Consul-General 

นางสาว พักตร์วิภา อาวิพันธุ์

MISS. PAKVIPA AHVIPHAN


Consular Section

กงสุล
Consul

นาย ภวิกกร พวงเกตุแก้ว

MR. PAVIKKORN PHUANGKETKEOW


Economic and Political Section

กงสุล
Consul

นาย มงคล ศิวารักษ์

MR. MONGKOL SIWALUK

รองกงสุล
Vice-Consul

นางสาว ศิริกาญจน์ ใจคำ

MISS. SIRIKARN JAIKAM

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน
Thai Trade Center, Commercial Section, Royal Thai Consulate General, Chennai

ผู้อำนวยการ
Director 

นาง หทัยชนก สีวะรา

MRS. HATAICHANOK SIVARA

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Deputy Director

น.ส.กัญญาวัลย์ สืบสิงห์

MISS. KANYAWAN SUEBSING