หน้าแรก ติดต่อเรา
รายละเอียดการติดต่อ
สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน
No.116, Chamiers Road, Nandanam, Chennai 600 035
เวลาทำการ
9.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.
Tel
(+91-44) 4230-0730,
(+91-44) 4230-0740,
(+91-44) 4230-0760,
(+91-44) 4230-0780

หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสำหรับคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
+๙๑ ๙๙๔๐๖๔๕๔๕๐
+๙๑ ๙๗๙๐๘๓๑๓๙๑
Fax
(+91-44) 4202-0900
Email
thaiconsulate.cnn@mfa.go.th (สำหรับการสอบถามเรื่องทั่วไป)
visa.cnn@mfa.go.th (สำหรับการสอบถามเรื่องวีซ่า)
consular.cnn@mfa.go.th (สำหรับการสอบถามเรื่องกงสุลยกเว้นเรื่องวีซ่า)
Website
www.thaiconsulategeneralchennai.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน
Ramcons Fortuna Towers, 5th Floor No. 1/2 Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai 600 034
Tel. (+91-44) 42188514
Email: business@thaitradechennai.in
Website: www.thaitradechennai.in