หน้าแรก เกี่ยวกับเราสถานกงสุล รัฐในเขตอาณา รัฐเกรละ
รัฐเกรละ
 
 • รัฐเกรละตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐอินเดีย พื้นที่เป็นรูปยาวเลียบฝั่งทะเลอาหรับ (๕๘๐ กม.) มีเขตอาณาทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับรัฐกรณาฎกะ และทางตะวันออกและทางใต้ติดกับรัฐทมิฬนาฑู รัฐเกรละแบ่งออกเป็น ๑๔ เขต คำว่า Kerala มาจากภาษามาลายาลัม ซึ่งแปลว่า ดินแดนแห่งต้นมะพร้าว
 • รัฐเกรละมีภูมิประเทศปกคลุมด้วยป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร และลากูน มียอดเขาอานัย (Anai Peak) สูง ๒,๖๙๕ เมตร ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของอินเดียตอนล่าง 
 • รัฐเกรละอยู่ในเขตป่าร้อนชื้น และอยู่ในเขตมรสุมที่พัดผ่านจากทางตะวันตกเฉียงใต้และทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม อุณหภูมิระหว่าง ๒๒ – ๓๒ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อุณหภูมิระหว่าง ๒๔- ๓๓ องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิระหว่าง ๒๒ – ๒๘ องศาเซลเซียส
 
 • เมืองธิรุวะนันทปุรัม (Thiruvananthapuram) เป็นเมืองหลวงของรัฐเกรละ เดิมชื่อตรีวันดรัม หรือ Trivandam มีพื้นที่รวม ๒๑๔.๘๖ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของรัฐเกรละ ติดกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก  
 • เมืองธิรุวะนันทปุรัม ได้ชื่อว่าเป็น “Evergreen City of India” และติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของเมืองสีเขียวในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของรัฐ และเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ เช่น Indian Space Research Organization (ISRO)  Vikram Sarabhai Space Center (VSSC) และ Indian Institute of Space Science and Technology (IIST) เป็นต้น
 • นอกจากเมืองหลวงแล้ว รัฐเกรละยังมีเมืองท่าหลักคือเมืองโคชิ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นลำดับสองของรัฐ ทั้งในแง่ของจำนวนประชากรและพื้นที่ของรัฐ รองจากเมืองธิรุวะนันทปุรัม 
 • เมืองโคชิถือเป็นเมืองรองระดับสอง (Tier II City) ของอินเดีย และเคยเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศที่สำคัญของอินเดียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๔  
 • เมืองโคชิ เป็นเมืองที่ความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางจากในประเทศอินเดียและจากต่างประเทศมาเยือนมากที่สุดในรัฐเกรละ และอยู่ในลำดับที่หกของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในอินเดีย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิต การต่อเรือ การขนส่งทางเรือ อาหารทะเล เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ทางการแพทย์ และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการกองทัพเรือภาคใต้แห่งกองทัพเรืออินเดียด้วย
 

ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ ๓๘,๘๖๓ ตารางกิโลเมตร
ประชากร ( ๓๔ ล้านคน )
เมืองหลวง ธิรุวะนันทปุรัม
ศาสนา  ฮินดู (ร้อยละ ๕๔.๗๓) คริสต์ (ร้อยละ ๑๘.๓๘)  
มุสลิม (ร้อยละ ๒๖.๕๖) อื่น ๆ (ร้อยละ ๐.๓๒)
ผู้ว่าการรัฐ นาย Arif Mohammed Khan
มุขมนตรี นาย Pinarayi Vijayan
ภาษาราชการ มาลายาลัม 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GSDP ๑๒๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)    
GDP per Capita  ๒,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)
GDP Growth  ร้อยละ ๑๑.๔ (ปี ๒๕๖๒)
สกุลเงิน รูปี (๑ รูปี ประมาณ ๐.๕๐ บาท) (ปี ๒๕๖๓)
ทรัพยากรสำคัญ เพทาย แร่โมนาไซต์ แร่อิลมาไนต์ แร่ซิลลิมาไนต์ แร่รูไทล์ ดินเหนียว มะพร้าว ขิง ยางพารา พริกไทย กาแฟ กล้วย มะม่วง โกโก้ ขนุน สับปะรด 
อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปอาหาร การแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สินค้าหัตถกรรม ยาง ชา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วิศวกรรม เซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ ยาสูบ อุตสาหกรรมเส้นใย สบู่ น้ำมัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ อิฐและกระเบื้อง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
สินค้าส่งออก ชา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระวาน ผลิตภัณฑ์มะพร้าว พริกไทย ขิง เครื่องเทศ กาแฟ
สินค้านำเข้า ปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและที่ไม่ใช้ไฟฟ้า น้ำมันและไขมันจากสัตว์/ผัก อัญมณี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไข่มุก
ตลาดส่งออก อเมริกา ประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศในทวีปยุโรป ญี่ปุ่น จีน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • ประชากรมีการศึกษาดี โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอัตราค่าจ้างต่ำ
 • มีการสาธารณสุขที่ดี ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนถึง ๗๓ ปี
 • เป็นรัฐที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาอย่างมาก 
 • มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกและเชื่อมต่อกับต่างประเทศอย่างดี 
 • มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ สภาพดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเป็นแหล่งแร่และวัตถุดิบ


นโยบายเศรษฐกิจ
 • ผลักดันรัฐเกรละสู่สถานะผู้ประกอบการโดยส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการลงทุนธุรกิจ IT / ITeS
 • เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีขั้นต่ำสิบแห่งสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ของรัฐ
 • รัฐบาลมีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
 • สร้างภาพลักษณ์การตลาดของรัฐเกรละให้อยู่ในมาตรฐานแบรนด์ระดับโลก ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เศรษฐกิจของรัฐเกรละมุ่งเน้นให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น
 • คุ้มครองพื้นที่ทำฟาร์มโดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากการทำฟาร์ม
 • ที่ดินทางการเกษตรจะถูกกำหนดเขตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การตรวจจับภาพระยะไกลผ่านภาพถ่ายดาวเทียม 
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน
 • ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสีเขียวและสะอาดในรัฐเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน