สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองบังคาลอร์ ณ โรงแรม Shangri-la Bengaluru เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง และการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองบังคาลอร์ ณ โรงแรม Shangri-la Bengaluru เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง และการรับรองนิติกรณ์เอกสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชุมชนไทย นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ เยี่ยมเยียนและพบกับชุมชนชาวไทยและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเมืองบังคาลอร์


 
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ