นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Sri Chandrasekarendra Saraswathi Viswa Maha Vidyalaya และมหาวิทยาลัย Jerusalem College of Engineering


นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Sri Chandrasekarendra Saraswathi Viswa Maha Vidyalaya และมหาวิทยาลัย Jerusalem College of Engineering โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียในด้านการศึกษา (27 มี.ค. 2567)
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ