นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เข้าเยี่ยมชมวัดมหาโพธิ์ (Maha Bodhi Society Centre)


นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เข้าเยี่ยมชมวัดมหาโพธิ์ (Maha Bodhi Society Centre) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเจนไน โดยวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำหรับศึกษาพระพุทธศาสนาและสถานที่พักพิงสำหรับผู้แสวงบุญของเหล่าพุทธศาสนิกชน (27 มี.ค. 2567)
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ