นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เดินทางเยือนเมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา

เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เดินทางเยือนเมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา พร้อมด้วยนายภาณุธัช รัศมิทัต และนายปิ่นพงศ์ เชาวชตา กงสุล โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ฯ พบกับ นาย A. Venkata Naidu ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเมืองไฮเดอราบาด ในโอกาสที่เดินทางเยือนเมืองไฮเดอราบาด โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการดูแลคนไทยในรัฐเตลังคานา


 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jayesh Rajan, Principal Secretary to the Government of Telangana, Industries and Commerce Department and Information Technology, Electronics and Communications Department ระหว่างเยือนเมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รับฟังนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐเตลังคานา และหารือความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ฯ พบกับนาย Kothakota Sreenivasa Reddy ผู้บัญชาการตำรวจเมืองไฮเดอราบาด ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการดูแลคนไทยในเมืองไฮเดอราบาด ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจเมืองไฮเดอราบาดเน้นย่ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงคนไทยและบริษัทไทยในเมืองไฮเดอราบาด ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจเมืองไฮเดอราบาดพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของสถานกงสุลใหญ่ไทย


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับ Dr. Sunitha Krishnan เลขาธิการมูลนิธิ Prajwala เพื่อหารือประเด็นเรื่องประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน เช่น กระบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเยาวชนซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยและอินเดียในการปราบปรามและป้องกันปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหยื่อ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเยาวชน นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณทางมูลนิธิสำหรับการสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ในอินเดียใต้
 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ฯ เปิดงาน Pattaya Variety Roadshow ระหว่างเยือนเมืองไฮเดอราบาด จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองมุมไบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมีบริษัทไทยจำนวน 24 ราย แนะนำสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่และน่าสนใจแก่บริษัททัวร์ในเมืองไฮเดอราบาดจำนวน 70 ราย อีกทั้ง ในวันเดียวกัน รองกงสุลใหญ่ฯ พรพรรณ จันทร์กระจ่าง เปิดงาน Endless Phuket Roadshow ณ เมืองเจนไน จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองมุมไบเมืองมุมไบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีบริษัทไทยจำนวน 29 ราย แนะนำสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่และน่าสนใจแก่บริษัททัวร์ในเมืองเจนไนจำนวน 70 ราย
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ