กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เข้าพบประธาน สภาหอการค้า Madras Chamber of Commerce and Industry (MCCI)


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายรชา อารีพรรค กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน พร้อมด้วยนางสาวณคริศร คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ และนายปิ่นพงศ์ เชาวชตา กงสุล เข้าพบนาย T. R. Kesavan ประธาน สภาหอการค้า Madras Chamber of Commerce and Industry และนาง K.Saraswathi เลขาธิการฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและรัฐทมิฬนาฑู ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนตร์และชิ้นส่วนยานยนตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีการแพทย์ การศึกษา อาหาร และการท่องเที่ยว 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ