พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยเครื่องทองน้อย โดยนางพรพรรณ จันทร์กระจ่าง รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566
 


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ