การสัมมนา ASEAN-India Summit 2023 ที่เมืองเจนไน


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นางพรพรรณ จันทร์กระจ่าง รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-India Summit 2023 ในหัวข้อ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับอินเดีย” ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เมืองเจนไน

 
การสัมมนาฯ ดังกล่าว เน้นย้ำถึงศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นความหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับอินเดียในอนาคตท่ามกลางประเด็นท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสัมมนาฯ ยังกล่าวถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการอาเซียน-อียู และหารือแนวทางในการส่งเสริมให้อาเซียนและอินเดียสามารถเข้าถึงประชาชนในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น และเผชิญกับประเด็นท้าทายระดับโลกต่าง ๆ รวมทั้งกระชับความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป 
 

 

 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ