การจัดงาน Thailand-Telangana-Andhra Pradesh Friendship Awards of Excellence 2023 ณ โรงแรม ITC Kakatiya เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดงาน Thailand-Telangana-Andhra Pradesh Friendship Awards of Excellence 2023 ที่โรงแรม ITC Kakatiya เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนรัฐเตลังคานา และรัฐอานธรประเทศ ซึ่งเป็นสองในห้ารัฐทางใต้ของอินเดียที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
 
 

งาน Thailand-Telangana-Andhra Pradesh Friendship Awards of Excellence 2023 จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลมิตรภาพ ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือองค์กรของไทยและรัฐเตลังคานาและรัฐอานธรประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับอินเดีย ทั้งในมิติด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างไทยกับบุคคลและองค์กรดังกล่าว โดยหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐอานธประเทศ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐเตลังคานา World Trade Centre เมือง Shamshabad และ Visakhapatnam บริษัท ซีพีเอฟ อินเดีย สายการบินไทย บริษัท Bharat Biotech International มหาวิทยาลัย Acharya Nagarjuna องค์กร Prajwala ป้องกันการค้ามนุษย์ ห้างสรรพสินค้า Prajwala, Sarath City Capital ห้างขายปลีกสินค้า Ratnadeep Retailing และ ธนาคาร RBL 
 
 

ในโอกาสดังกล่าว นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้ย้ำความชื่นชมในความทุ่มเทและอุปการคุณของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับอินเดีย รวมทั้งเน้นย้ำการสานต่อความร่วมมือสาขาอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันในอนาคต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ