สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพาน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ