กงสุลใหญ่นิธิรุจน์ โผนประเสริฐ นำคณะนักธุรกิจรัฐเตลังคาณา อินเดีย เข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กงสุลใหญ่นิธิรุจน์ โผนประเสริฐ  นำคณะนักธุรกิจรัฐเตลังคาณา อินเดีย เข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 
 

ในโอกาสนี้ ดร. เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ให้เกียรติต้อนรับคณะและบรรยายเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารระดับโลกที่มุ่งเน้นงานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร
 
 

แพลตฟอร์มการให้บริการของเมืองนวัตกรรมอาหาร อาทิ Food Maker Space, Future Food Lab, Food Pilot Plant และ Food Innovation Acceleratorภายหลังจากเข้ารับฟังการบรรยาย คณะได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center) และโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility)

 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ