พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ