สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับอินเดีย ในปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดงานฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ITC Grand Chola Hotel เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู โดยภายในงานได้มีการมอบรางวัลมิตรภาพ Thailand-Tamil Nadu Friendship Awards of Excellence 2022 เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐทมิฬนาฑูในมิติด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และสื่อสารมวลชน และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข็มแข็งระหว่างไทยกับบุคคลและองค์กรเหล่านี้

On 18 June 2022 The Royal Thai Consulate-General, Chennai, organized an event to commemorate the 75th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and India at the ITC Grand Chola Hotel in Chennai. During this event, the "Thailand-Tamil Nadu Friendship Awards of Excellence 2022" were given to honour outstanding personalities, institutions and organizations from different spectrum of Tamil Nadu society, particularly those in the trade and investment, tourism, and education sectors that have contributed to the strengthening and advancement of the bilateral relations between Thailand and Tamil Nadu.
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ