เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างในอินเดีย

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างในอินเดีย รวมทั้งคนต่างชาติกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD7154 ออกจากเจนไน เวลา 11.50 น. (เวลาท้องถิ่นอินเดีย) และมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.55 น. โดยมีผู้โดยสารทั้งหมด 154 คน แบ่งเป็นคนไทย 44 คน คนต่างชาติที่ได้รับ Certificate of Entry (COE) 110 คน 

คนไทยบนเที่ยวบินนี้ประกอบด้วย นักการทูต นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว คนทำงาน ผู้ติดตามสามี/ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว ผู้ที่มาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว ผู้แสวงบุญ และผู้ที่แต่งงานกับคนอินเดีย 

คนต่างชาติที่เดินทางในเที่ยวบินนี้มีผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานใน ปทท. นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทย บุคคลในครอบครัวคนไทย และนักท่องเที่ยว 

เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ 11 ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้น โดยได้นำคนไทยกลับมาแล้วรวม 946 คน และต่างชาติ 810 คน
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
6 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เมืองเจนไน วันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เมืองเจนไน ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำคณะนาฏศิลป์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน ๖ คน ไปแสดงโขน การรำพื้นบ้าน และศิลปะป้องกันตัวของไทย ได้แก่ มวยและกระบี่กระบอง ในงาน The Little Festival in Chennai ครั้งที่ ๑๐ ณ Chennai Museum Theatre ซึ่งเป็นกิจกรรมนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย The Little Theatre ซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงละครเวทีและ workshop สำหรับเด็กในเมืองเจนไน โดยคณะจากไทยจัดแสดง ๒ รอบในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าชมรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ได้จัด workshop แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย-อินเดีย กับกลุ่มนักแสดงอินเดียที่ร่วมงาน The Little Festival in Chennai โดยได้สอนการรำไทยพื้นฐานและศิลปะป้องกันตัวของไทยและได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้แสดงนาฏศิลป์และศิลปะป้องกันตัวของไทยให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและผู้ปกครองได้รับชม ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ Institute of Child Health and Hospital for Children ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กของรัฐในเมืองเจนไน

อ่านเพิ่ม
6 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน โดยมีนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในเมืองเจนไนเข้าร่วม จากนั้นได้จัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดมหาโพธิสมาคม ศรีลังกา เมืองเจนไน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

อ่านเพิ่ม