กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้า สตรีไร้ที่พักอาศัย และเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ณ มูลนิธิ Madras Seva Sadan เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566
  
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ