ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เรื่องการเลื่อนเที่ยวบินพิเศษสามารถลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยได้ที่ลิงก์  https://forms.gle/YgAoADpyZBMDWtFf7
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ