ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เรื่องขั้นตอนการรับชาวต่างชาติขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยในวันที่ 31 ส.ค. 2563


 
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ