ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ 11/2565 เรื่องการจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองบังคาลอร์ ครั้งที่ 2/2565