ประกาศวันชาติ : การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา เพื่อทูลเกล้าถวายฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ โดยพระพุทธรูปจะจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 20 กิโลกรัม สูง 38 เซ็นติเมตร และแท่นฐาน 8 เหลี่ยม สร้างด้วยทองคำขาวน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ขอเชิญชวนชุมชนไทย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสามารถโอนเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 068-0-17120-7 ชื่อบัญชี “การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยตรง
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ