สถานกงสุลใหญ่จัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไนได้จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างในอินเดียรวมทั้งคนต่างชาติกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 8074 ออกจากเจนไน เวลา 01.10 น. และมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.30 น. โดยมีผู้โดยสารทั้งหมด คน แบ่งเป็นคนไทย 42 คน คนต่างชาติที่ได้รับ Certificate of Entry (COE) 116 คน 

คนไทยบนเที่ยวบินนี้ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักการทูต นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว คนทำงาน ผู้ติดตามสามี/ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว  ผู้ที่มาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว ผู้แสวงบุญ และผู้ที่แต่งงานกับคนอินเดีย 

คนต่างชาติที่เดินทางมาในเที่ยวบินนี้มีทั้งก็มีใบอนุญาตทำงานใน ปทท. นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทย บุคคลในครอบครัวคนไทย รวมถึงผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว 

เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ 8 ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้น โดยได้นำคนไทยกลับมาแล้วรวม 750 คน และต่างชาติ 449 คน


 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
6 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เมืองเจนไน วันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เมืองเจนไน ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำคณะนาฏศิลป์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน ๖ คน ไปแสดงโขน การรำพื้นบ้าน และศิลปะป้องกันตัวของไทย ได้แก่ มวยและกระบี่กระบอง ในงาน The Little Festival in Chennai ครั้งที่ ๑๐ ณ Chennai Museum Theatre ซึ่งเป็นกิจกรรมนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย The Little Theatre ซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงละครเวทีและ workshop สำหรับเด็กในเมืองเจนไน โดยคณะจากไทยจัดแสดง ๒ รอบในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าชมรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ได้จัด workshop แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย-อินเดีย กับกลุ่มนักแสดงอินเดียที่ร่วมงาน The Little Festival in Chennai โดยได้สอนการรำไทยพื้นฐานและศิลปะป้องกันตัวของไทยและได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้แสดงนาฏศิลป์และศิลปะป้องกันตัวของไทยให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและผู้ปกครองได้รับชม ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ Institute of Child Health and Hospital for Children ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กของรัฐในเมืองเจนไน

อ่านเพิ่ม
6 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน โดยมีนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในเมืองเจนไนเข้าร่วม จากนั้นได้จัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดมหาโพธิสมาคม ศรีลังกา เมืองเจนไน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

อ่านเพิ่ม