การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการร้องเพลงสดุดีจอมราชา รวมถึงลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ 
 
   
 
   
 
   
 

หลังจากพิธีการข้างต้นฯ เสร็จสิ้นแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้จัดพิธีมอบยาต้านไวรัส HIV (Twinaqt) สำหรับสตรียากไร้ที่เป็นคนไข้ภายใต้การดูแลของ ร.พ. Y.R.G. CARE โดยมี Dr. Ambrose Pradeep, Chief Medical Officer, Ms. Annie Zacharia, Clinic Manager และ Mrs. Lakshmi Prasad, Senior Counselor เป็นตัวแทนโรงพยาบาล ในการรับมอบ
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ