กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าอินเดีย-ไทย (The India-Thai Chamber of Commerce: ITCC) และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐกรณาฏกะ (Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry : FKCCI) เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าอินเดีย-ไทย (The India-Thai Chamber of Commerce: ITCC) โดยนาย Sushil Kumar Dhanuka ประธานสภา ITCC และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐกรณาฏกะ (Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry : FKCCI) เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ โดยนาย B V Gopal Reddy ประธานสภา FKCCIMoU ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดำเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยและรัฐกรณาฏกะ  ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ารัฐทางใต้ของอินเดียที่ได้รับการขนานนามว่าศูนย์กลางไอทีหรือ ซิลิคอนแวลีย์ของอินเดียผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนการค้าและการทำวิจัยการตลาด การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา 
 
 

การลงนาม MoU ดังกล่าวเป็นการลงนาม MOU ฉบับที่ ๒ ระหว่างสภา FKCCI กับส่วนราชการไทย ในโอกาสที่กงสุลใหญ่นำคณะผู้แทนการค้ารัฐกรณาฏกะเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ