กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐกรณาฏกะเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐกรณาฏกะ (the Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry : FKCCI) เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ โดยนาย B V Gopal Reddy ประธานสภา FKCCI ในโอกาสที่กงสุลใหญ่นำคณะผู้แทนการค้ารัฐกรณาฏกะเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเกิดขึ้นจากการริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดำเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อกระชับความร่วมมือของภาคเอกชนของไทยและรัฐกรณาฏกะอินเดีย
 
 

การจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสาขาพลังงาน รถยนต์ไฟฟ้า การบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร อาหารแปรรูป และการท่องเที่ยว บันทึกความเข้าใจยังได้กำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการจับคู่ทางธุรกิจ การสนับสนุนผู้ส่งออกและภาคเอกชนในการขยายธุรกิจในทั้งสองประเทศ การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อแสวงหาโอกาสและศักยภาพของตลาดของไทยและรัฐกรณาฏกะ และการจัดหาข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจในไทยและรัฐกรณาฏกะ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ