รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน พร้อมด้วยกงสุล นำคณะผู้แทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโคชิ รัฐเกรละ อินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565 นางสาวลลนา จิตต์ศรัทธานันท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน พร้อมด้วยกงสุลมงคล ศิวารักษ์ นำคณะผู้แทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโคชิ รัฐเกรละ อินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะนายภูสิต รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 

ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับรัฐเกรละในสาขาศักยภาพ อาทิ อาหารทะเล อาหารแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร และไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าร่วมกัน อาทิ การจับคู่ทางธุรกิจการค้า และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินเดีย
 
 
 

 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ