กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดียใต้ ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดียใต้ (Southern India Chamber of Commerce and Industries : SICCI) เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู ในโอกาสที่กงสุลใหญ่นำคณะผู้แทนการค้ารัฐทมิฬนาฑู เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปี 2565

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดียใต้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและรัฐทมิฬนาฑูซึ่งเป็นรัฐอินเดียที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจลำดับต้นของอินเดีย ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสาขาพลังงาน รถยนต์ไฟฟ้า (EV) การบริการทางการแพทย์ สตาร์ทอัพ การเกษตร และอาหารแปรรูป
 
 
     
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ