กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา เข้าเยี่ยมชมบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (Thai Union Manufacturing Co. Ltd.)

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา เข้าเยี่ยมชมบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (Thai Union Manufacturing Co. Ltd.) ซึ่งอยู่ภายใต้เครือบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายนคร นิรุตตินานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยรวมสินฯ ให้การต้อนรับ 

คณะเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับบริษัทไทยยูเนี่ยนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทค้าอาหารทะเลรายใหญ่อันดับต้นของโลกจากประสบการณ์กว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยเริ่มต้นจากการก่อตั้งบริษัทไทยรวมสิน ฯ ใน ปี 2520 

นอกจากนี้ คณะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปปลาทูน่ากระป๋อง ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง และอาหารพร้อมทานของบริษัทไทยรวมสินฯ อาทิ ข้าวบาสมาติแกงกะหรี่ โดยทางคณะผู้แทนภาคเอกชนของรัฐเตลังคณาแสดงความสนใจที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งจะได้มีการหารือกันต่อไป


 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ