กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การเกษตร อาหารแปรรูป สตาร์ทอัพ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

ทั้งสองฝ่ายพอใจต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและรัฐเตลังคานา ยินดีต่อโอกาสการครบรอบ 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดีย และมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสองประเทศ อาทิ การเกษตร ไอที และการท่องเที่ยว ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนสองประเทศ 

ทั้งนี้ การเยือนไทยของคณะดังกล่าวเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ไทยและ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์และไอทีของรัฐเตลังคานาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันเมื่อเดือนเมษายน 2565 ซึ่งนับเป็นความตกลงฉบับแรกที่ไทยได้จัดทำขึ้นกับรัฐบาลระดับรัฐของอินเดีย

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ