สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยยึดหลักการคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเชิญแขกเข้าร่วมงานแบบจำกัด จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของอินเดียใต้ รวมถึงคณะทูต ตปท. ในอินเดียใต้ องค์การระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และชุมชนไทยในเมืองเจนไน ณ โรงแรม ITC Grand Chola โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 150 คน

 

 
     
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ