เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เข้าร่วมด้วย 

การทอดกฐินในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของข้าราชการไทยในอินเดียเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นการทำนุบำรุงเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาในอินเดีย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยไม่สามารถเดินทางมาแสวงบุญและปฏิบัติธรรมในสังเวชนียสถานในอินเดียได้ ทั้งนี้ มีผู้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 406,500.- รูปีอินเดียข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ