ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เรื่อง การจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองบังคาลอร์ ในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ