ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔


ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ