ประกาศวันชาติ : ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ ที่รัฐเกรละ

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ