ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/YgAoADpyZBMDWtFf7
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ