ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันอาทิตย์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ


สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้ : https://forms.gle/ZXA42TsC5U4wLLJs9
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ