ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/uXymVssBnkr314Nq6
 
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ