ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เรื่อง การจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองบังคาลอร์ เพื่อให้บริการงานด้านกงสุลแก่ชุมชนชาวไทย ในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2564

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ