ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/Cnk5Zgve9ZBG4R2N7
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ