ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนได้ที่นี่  https://forms.gle/Js6uZchhaHm7P82L6
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ