ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียน ที่นี่  https://forms.gle/2toJsVwUecr5m24y9
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ