ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ