ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันที่ 25 กันยายน 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ