ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2563


 
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ