ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเที่ยวบินกลับประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม ๒๕๖๓

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ