ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ