ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่ 2/2566 เรื่อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสนามบิน และสถานที่สาธารณะที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2566