ประกาศวันชาติ : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ขอเรียนเชิญชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน โดยการจัดงานฯ จะเริ่มเวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอินเดีย รายละเอียดกำหนดการจัดงานดังนี้

 
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
เรื่อง   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


ตามที่รัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กำหนดจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ในการนี้  สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอแจ้งลำดับการจัดงานฯ ดังนี้
 
เวลา ๐๙.๓๐ น.
 • ผู้เข้าร่วมงานฯ เดินทางถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ (การแต่งกาย: ชุดไทย ชุดสากล หรือชุดสุภาพ)
 • ลงนามในสมุดถวายพระพร (ในห้องลงนามมีการฉายภาพยนตร์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
เวลา ๑๐.๐๐ น.
 • ผู้เข้าร่วมงานฯ พร้อมกันที่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
 • การแสดงรำถวายพระพรชัยมงคล
 • กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ พานธูปเทียนแพร   
 • ประธานในพิธีอ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ         
 • ร่วมกันขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และ“สดุดีมหาราชา”
 • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา ๑๐.๓๐ น.
 • รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ น.
 • พิธีสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๒.๐๐ น.
 • เสร็จสิ้นพิธีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานฯ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบ เพื่อเตรียมการในส่วน   ที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ส่วนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เมืองบังคาลอร์นั้น จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ